Vieraskynä

Vieraskynä: Taantuman karaisema sukupolvi


Suomen talous on vihdoin kasvu-uralla. Arviot uran kulmakertoimesta ja kestävyydestä vaihtelevat, mutta suunta on kaikesta huolimatta parempi kuin pitkään aikaan.

Rahoitusmarkkinoiden romahduksesta käynnistynyt ja euro- ja velkakriisinä jatkunut korpivaellus on ollut Suomelle erityisen tuskainen. Puhutaan menetetystä vuosikymmenestä. Menettäjiä ovat olleet niin kotitaloudet, yritykset kuin julkinen sektori. Mahdollisuuksia on hukattu niin yksilöiden kuin yhteiskunnan tasolla.

Jaettavaa on ollut aiempaa vähemmän. Niukkuus on iskenyt erityisesti nuoriin ja nuoriin aikuisiin, joista harva muistaa aikaa ennen alamäkeä.

Epävarmuuden aika

Pitkä taantuma on joidenkin arvioiden mukaan lyönyt leimansa nuorten jakamaan sukupolvikokemukseen. Tämä lienee totta. Vertailukohtaa voidaan hakea 90-luvun lamasta, joka oli astetta jyrkempi mutta kestoltaan lyhyempi ja joka jätti selvät sosioekonomiset jäljet sen läpikäyneeseen nuorisoon.

Epävarmuuden lisääntyminen on näkynyt ennen kaikkea nuorten heikentyneenä luottamuksena yhteiskunnan ja elintason kehitykseen. Entistä useampi arvioi ansiotasonsa jäävän vanhempiensa sukupolvea matalammaksi. Kehitysusko on huolestuttavasti hiipumassa.

Vaikka luottamus systeemiin onkin horjunut, valtaosa nuorista suhtautuu yhä omaan tulevaisuuteensa optimisesti. Tätä ei voi kuin ihailla – ja toisaalta kiitollisuudella ihmetellä.

Tee se itse

Kovat ajat ovat koetelleet nuoria aikuisia kiistatta kovalla kädellä. Toisaalta taantuma on myös karaissut. Epävarmuuden vuosikymmen on kasvattanut sukupolven, joka on oppinut odottamaan järjestelmältä entistä vähemmän mutta itseltä sitäkin enemmän.

Yksilön vastuu ja aloitteellisuus ovat muuttuneet hyveistä välttämättömyyksiksi.

Tätä vasten ei ole ihme, että yrittäjyyden kurssi on milleniaalien piirissä vahvistunut vahvistumistaan. Talouden ja työmarkkinoiden heikolla imulla on osansa tässä kehityksessä. Muutokset nuorten työelämäodotuksissa ovat vähintään yhtä merkittävä, ellei jopa merkittävämpi, ajuri kohti yrittäjyyttä.

”Tee se itse” on taantumapolven iskulause, tarkastelipa asiaa sitten olosuhteiden tai asenteiden näkökulmasta.

Yrittäjyyden nousukausi

Yrittäjyys on aina korostanut enemmän yksilöä ja toimintaa kuin yhteiskuntaa ja rakenteita. Tässä ei ole mitään uutta ja näin pitääkin olla. Uutta on se, että yrittäjyydestä on tullut yhteiskunnassa entistä tunnustetumpaa, kun rakenteiden ylläpitäminen on taantuman myötä jäänyt entistä enemmän mikro- ja pk-yritysten varaan.

Yrittäjien yleisen statuksen ja painoarvon vahvistuessa on myös uusyrittäjäkentällä tapahtunut merkittävä profiilinnosto: uudet yrittäjät ovat tutkitusti kasvu- ja kansainvälistymishakuisempia sekä koulutetumpia ja innovatiivisempia kuin kymmenen vuotta sitten.

Taantuman karaisema tee-se-itse-polvi on lupaa kysymättä ja apua odottelematta tarttunut toimeen.

Seuraavan laskun hinta

Samaa ennakkoluulottomuutta ja rohkeutta toivoisi myös yhteiskuntamme demokraattisilta päättäjiltä ja muilta vaikuttajilta. Nyt käynnistynyt kasvu on suhdanneluonteista ja ohimenevää. Se ei perustu rakenteiden uudistumiseen tai tuottavuuden kehitykseen.

Tarve uudistuksille, oli kyse sitten työmarkkinoista, sosiaaliturvasta tai sotesta, on niin ilmeinen, että siitä ei pitäisi täytyä tavan takaa muistuttaa. Muistutettava kuitenkin on. Jos uudistuksiin ei tartuta hyvinä aikoina, on seuraava alamäki edellistä pidempi ja riuduttavampi – ja nuorten kannalta sitäkin kylmempi ja kolkompi.

Mikäli mikään ei muutu, luultavaa on, että seuraavan laman koulima nuorisopolvi kanavoi energiansa yrittäjyyden sijaan entistä enemmän muuhun, vähemmän rakentavaan toimintaan. Sitä laskua me emme halua edessämme nähdä.

JoonasMikkilä
Joonas Mikkilä – @JoonasMikkila

Joonas Mikkilä on Suomen Yrittäjien järjestöpäällikkö, joka vastaa järjestön startup-operaatioista ja Nuorten Yrittäjien toiminnasta.

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Kuva: Joonas Kotilainen

Vieraskynä
Nuorena olisin ratkaissut tämänkin
Vieraskynä
Vieraskynä: Maksuton ehkäisy nuorille olisi kaikkien etu
Vieraskynä
Vieraskynä: Liittovaltio ei ole tarpeeksi monen unelma, että se voisi toteutua