Vieraskynä

Vieraskynä: Liittovaltiokehitys on Suomen etu


EU herättää kovasti tunteita nettikeskustelijoissa, mutta valitettavan vähän saamme kuulla asiantuntevia puheenvuoroja Euroopan todellisesta tilasta tai analyysejä tulevaisuudesta. Rehellisesti sanottuna Suomen poliittisten johtajien EU:n tulevaisuutta koskevat linjaukset kuulostavat visiottomuudessaan jopa älyllisesti vajailta.

EU:ssa on jälleen kerran tilanne päällä. Useissa vaaleissa äänestetään tänä vuonna aivan uudenlaisessa poliittisessa tilanteessa. Britannian eropäätöksen jälkeen EU:n muissa jäsenvaltioissa paineet ja pelkotilat ovat luoneet paniikkeja, ja useampikin entinen EU-myönteinen johtaja on lähtenyt populistisesti lokaamaan unionia. Kansalaisilla on kuitenkin ollut vastauksena selkeä viesti: poukkoilemaan lähteneiden poliitikkojen suosio on romahtanut. Lisäksi siinä missä populistiset poliitikot ovat saaneet suosiota, niin myös selkeästi EU-myönteisten poliittiset liikkeiden kannatus on kasvanut. Osittain johtuen omaan napaan köyttä vetävän USA:n politiikasta ja osin taas edellä kuvatun ilmiön seurauksena useissa EU-maissa on lähdetty hyvin aktiivisesti rakentamaan visiota EU:n tulevaisuudelle.

 

EUROOPPA ON jälleen kerran tienhaarassa. Reittivalinta tullaan tekemään karkeasti kolmesta tarjolla olevasta vaihtoehdosta: lähdemme rohkeasti rakentamaan EU:n valtioliitosta liittovaltiota, pyrimme irrottamaan kansallisvaltioita unionista tai voimme jatkaa epämääräistä seilaamistamme paikkaillen valuvikoja kriisi kerrallaan.

Nykytilaa tarkasteltuna liittovaltiomalli tarjoaisi ratkaisut lähes kaikkiin niihin ongelmiin joista EU:ta tupataan parjaamaan. Maahanmuuttoon liittyvät haasteet voimme selättää vain rauhoittamalla tilanteen Euroopan lähialueilla, kohdentamalla merkittäviä resursseja pakolaisten hallintaan ja varmistamalla tehokkaan rajavalvonnan ulkorajoilla. Rahaliiton yhteisesti sovittuja sääntöjä ei noudateta, koska niiden toimeenpanolta puuttuu valtuudet. Venäjän aggressiot ja informaatiovaikuttaminen kohdentuvat sinne, missä EU näyttäytyy epäyhtenäisenä. Euroopan liittovaltiolle ei Putin tai oikeastaan mikään tai kukaan maailmassa voisi ryttyillä, mikä helpottaisi merkittävästi myös lähialueella olevien kriisien ratkaisemista jo neuvottelupöydissä. Lähes kaikki EU:n haasteet ja ratkaisutyö helpottuvat liittovaltioon pohjautuvassa mallissa. Erityisesti Suomen vientimarkkinat laajentuisivat entisestään kun kansainvälisissä kauppasopimuksissa neuvotteluvoima kasvaisi ja prosessit tehostuisivat. Ulko- ja turvallisuuspoliittisissa kysymyksissä vaikutusmahdollisuutemme maailman kriiseihin vahvistuisivat, eikä enää tarvitsisi pohtia sitä, voiko Venäjä olla uhka Suomelle vai ei. Liittovaltio ei tarkoita pelkkää vallan keskittämistä keskushallinnolle, vaan paikallisella päätöksenteolla voisi olla jopa nykyistä vahvempi rooli. Esimerkiksi Yhdysvalloissa osavaltiot ovat monessa asiassa EU:n jäsenmaita “itsenäisempiä” päättämään paikallisesta lainsäädännöstään. Tavoitteena pitäisi olla aidosti toimiva ja tehokas demokraattinen kokonaisuus.

 

SELKEÄ SIIRTYMÄ kohti enemmän kansallisvaltioihin pohjautuvaa Eurooppaa on ollut varsinkin kansallismielisiksi ja usein oikeistolaisiksi itseään kutsuvien nettiaktivistien toiveissa. En ole saanut selkeää kuvaa siitä miten tämä toteutettaisiin, mutta yritän analysoida universaalisti mahdollisia seurauksia.

EU:n sisämarkkinoita oletettavasti edelleen pyrittäisiin pitämään yllä, mutta kaupankäynti silti vähenisi, koska kilpailu ei tapahtuisi enää yhtenäisyyteen pyrkivän sääntelyn pohjalta, vaan jokainen maa laatisi omia ehtoja markkinoilla oleville tuotteille ja vienti vaikeutuisi. Jokainen maa myös pyrkisi suojaamaan omaa tuotantoaan, jolloin kaikkien hyödykkeiden hinnat kuluttajille nousisivat. Kansallisvaltiot olisivat vapaita neuvottelemaan kauppasopimuksia Trumpin, Putinin, Mayn, Xin ja kumppaneiden kanssa. Voimme yrittää kuvitella Suomen hallituksen käymään neuvoteluita näiden johtajien kanssa. Venäjän kyljessä oleva lilliputti-Suomi pyrkisi tarjoamaan korkean jalostusasteen hyödykkeitä kilpailemaan muiden maiden oman kotimaisen tuotannon kanssa. Jos kuvitellaan, että Trumpin tuotantotiimi päästäisi meidät tuotantokauden esikarsinnoista läpi, niin kuinka hyvää diiliä meille uskoaksenne tarjottaisiin?

Lisäksi unionia hajottava linja sisältää useita turvallisuuspoliittisia uhkakuvia, joita en nyt viitsi lähteä tarkemmin avaamaan, sillä en halua menettää yöuniani.

 

EPÄMÄÄRÄINEN SEILAILU ja vikojen laastarointi tuntuu olevan johtavien poliitikkojen kuvitelmissa se “kultainen keskitie”, jota kulkemalla ei suututeta kansaa, mutta vältetään hajaantumiseen liittyvät reaalimaailman riskit. Tällä tiellä on toki päästy yllättävän pitkälle. Kuitenkin juuri ne kaikkien kritisoimat EU:n ongelmat johtuvat lähes yksinomaan tästä. Jos suomalaisetkin johtavat poliitikot pyrkivät ohjaamaan EU:n laivaa visiottomasti poukkoillen, niin ei pidä ihmetellä, jos EU:n toiminta alkaa näyttää siltä.

Aiemmin tekstissä annoin aika ruusuisen kuvan Euroopan liittovaltiosta. Kyseessä oli minun visioni siitä mihin liittovaltiokehitys parhaimmillaan johtaa. Totuus kuitenkin on, että jokainen EU:n tulevaisuuden kehitysvaihtoehto sisältää riskejä. Esimerkiksi liittovaltiokehitys saattaa päätyä mantereen laajuiseen yhteisvastuulliseen sosiaalipolitiikkaan, ulkorajat avaavaan maahanmuuttopolitiikkaan, turhien virastojen kasvattamiseen, uusien humpuukiorgaanien perustamiseen tai vastaavaan. Tällaiset kehityskulut eivät tietenkään olisi meidän etumme, ja juuri näiden sudenkuoppien välttämiseksi meidän pitää olla eturintamassa, luomassa Euroopan tulevaisuutta läpinäkyvän selkeän näkemyksen kautta. Tehokas vaikuttamistyö edellyttää vahvaa ja johdonmukaista visiota sekä aktiivista osallistumista.

Johtavien poliitikkojen olisi aika tunnustaa, että kansalaisten massiivinen enemmistö haluaa antaa tukensa Euroopan unionille ja Suomelle osana sitä. Liittovaltiokehitys on Suomen etu ja kansalaisten enemmistö siirtyy sitä kannattamaan, kun johtavat poliitikot uskaltavat puhua sen puolesta.

Eero Haapalehto
Eero Haapalehto – @EeroHaapalehto

Eero Haapalehto työskentelee hyvään hallintotapaan erikoistuneena asiantuntijana ja vastaa kansainvälisistä suhteista Kokoomusnuorten liittohallituksessa.

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Vieraskynä
Vieraskynä: Liittovaltio ei ole tarpeeksi monen unelma, että se voisi toteutua
Vieraskynä
Vieraskynä: Lukuvuosimaksusta uusi pulma?
Vieraskynä
Vieraskynä: Kasvua syntyy, kun riskejä kannattaa ottaa