Uutisanalyysi

Varusmiesliitto tekee selvityksen verovähennyksestä


Varusmiesliitto korjaisi asevelvollisuuden tasa-arvoongelmia verojärjestelmän kautta. Liiton esittämä verovähennysoikeus olisi määräaikainen ja koskisi varusmies- ja siviilipalveluksen suorittaneita.

Varus- ja siivilipalvelusmiesten edunvalvontajärjestö Varusmiesliitto tekee selvityksen maanpuolustusverovähennyksestä. Liiton kaavailuissa vähennykseen olisi oikeutettu suoritettuaan asevelvollisuuden kuormittavimman osan, eli varusmies- tai siviilipalveluksen. Selvityksessä liitto laskee kustannuksia eri pituisille ja suuruisille vähennysoikeuksille.

“Palveluksen suorittaminen on veronluonteinen ja pakollinen työsuorite yhteiskunnalle, joka koskee tällä hetkellä vain osaa suomalaisista. Maanpuolustusverovähennyksellä voitaisiin tasata tätä eroa, eli saataisiin ihmisiä verojärjestelmän sisällä tasa-arvoisempaan asemaan”, selostaa Varusmiesliiton puheenjohtaja Rami Laitila.

Laitilan mukaan verovähennyksellä ei ole tarkoitus vastata asevelvollisten toimeentulo-ongelmiin, vaan tavoitteena tarjota vaihtoehtoja asevelvollisuudesta käytävään tasa-arvokeskusteluun.

“Tässä on meidän näkökulmastamme kaksi kokonaisuutta. Ensinnäkin, palveluksen aikana asevelvollisilla pitäisi olla riittävä toimeentulo, ettei jouduta syömään omia säästöjä tai turvautumaan lainaan. Omillaan asuvien varusmiesten kohdalla tämä ei toistaiseksi ole realismia”, Laitila sanoo.

Varus- ja siviilipalvelusmiesten toimeentulo koostuu tällä hetkellä päivärahasta ja sotilasavustuksesta. Päivärahaa maksetaan kaikille asevelvollisille, kun sotilasavustukseen ovat oikeutettuja omillaan asuvat asevelvolliset sekä perheellisten varusmiesten omaiset. Siviilipalvelusmiehille maksetaan lisäksi ruokarahaa viikonlopuilta.

Varusmiesliiton mukaan kaikkiin paivärahoihin tarvittaisiin tasokorotus, varusmiesten tulisi päästä ruokarahan piiriin ja sotilasavustusta pitäisi uudistaa, jotta asevelvollisuuden suorittamisesta ei aiheutuisi taloudellista taakkaa.

Puheenjohtaja Laitilan mukaan liitto kuitenkin ymmärtää, että valtiontalouden tila on tiukka. Silti hän korostaa ainakin perheellisten varusmiesten aseman parantamisen tarpeellisuutta.

 

“TOINEN KYSYMYS on sitten tasa-arvo. Verovähennys auttaisi tähän. Olisi mahdollisuus saada taloudellista hyötyä verovähennyksenä vastineeksi siitä työajasta, jonka on yhteiskunnan eteen antanut.”

Vänrikkinä kotiutunut Laitila sanoo kokeneensa asevelvollisuuden suorittamisen velvollisuutena, mutta ei oikein löydä perusteita sille, miksi velvollisuuden pitäisi nykymaailmassa koskea vain miehiä. Maanpuolustuksen näkökulmasta argumentit yleisen asevelvollisuuden puolesta ovat kuitenkin vahvat.

“Tämä on uusi avaus siitä, miten voitaisiin pitää huolta maanpuolustuksen tarpeista ja samalla tehdä järjestelmästä hieman tasa-arvoisempi. Selvitämme nyt ensin verovähennyksen vaikutuksia ja toivottavasti sen jälkeen asiasta päästään käymään laajaa ja monipuolista keskustelua”, Laitila pohtii.

”Pitää myös katsoa, mitä muita positiivisia tai negatiivia vaikutuksia tällä olisi. Palveluksen suorittavien osuus ikäluokasta on pienenemään päin, ja ehkä verovähennyksestä voitaisiin löytää vastauksia myös siihen. Osaltaan vähennys motivoisi ylläpitämään toimintakuntoa myös palveluksen jälkeen.”

Varusmiesliiton lisäksi maanpuolustusverovähennyksen käyttöönottoa ja varus- ja siviilipalvelusmiesten toimeentulon kehittämistä on esittänyt muun muassa kokoomusnuoret.

Uutisanalyysi
Trumpin kannattaja on rikas, ennakkoluuloinen ja kaipaa vahvaa johtajaa
Uutisanalyysi
KD-nuoret haluaa Suomen Natoon
Uutisanalyysi
Pääsykokeiden karsiminen sai laajaa tukea, mutta ammattikoululaisten asema halutaan turvata