Vieraskynä

Vieraskynä: Pilalle hemmoteltu enemmistö on vihan ja pelon vallassa – ja äänestää sen mukaan


Kaikki tuntevat ilmiön ja silti se yllättää kansakunnan eliitin kuin ensilumi autoilijat vuodesta toiseen. Populistiset puolueet ja verkostot ovat nostaneet kannatustaan läpi koko läntisen maailman. Perussuomalaisten jytky vuonna 2011 muutti koko Suomen puoluekentän. Tähän mennessä ilmiön kansainvälisinä huipentumina voidaan pitää Iso-Britannian kansanäänestystä EU-eron puolesta sekä Donald Trumpin valintaa Yhdysvaltojen presidentiksi.

Tässä kirjoituksessa tarkoitukseni ei ole kritisoida uusia populistisia liikkeitä. Poliitikolta on ainoastaan rationaalista hyödyntää äänestäjien tunnetiloja. Poliittisia liikkeitä syntyy aina silloin kun kansakunnan tuntemukset elävät muutoksessa. Kaikissa länsimaissa toteutetuissa kyselytutkimuksissa ihmisten epävarmuus, pelko ja vihan tunteet ovat rajusti lisääntyneet. Näihin tunteisiin populistiset liikkeet ovat tarjonneet vaihtoehtoa.

Epävarmuuden, pelon ja vihan valtavaan lisääntymiseen on olemassa syy. Ihan luonnollisesti pelottaa, kun oma hyvinvointi on uhattuna, ja tottahan se suututtaa, kun lupaukset paremmasta tulevat petetyiksi. Ja aivan kuten populistit sanovat, päätöksentekijät ovat sokeita omille virheilleen eivätkä osaa myöntää niitä.

Todellisuus on kuitenkin karumpi, kuin mitä populistit antavat ymmärtää. Kaiken kova ydin on globalisaatio ja suhtautuminen siihen. Meitä edeltävät sodan jälkeiset sukupolvet on hemmoteltu pilalle ja kansaa on johdettu harhaan.

 

TOISEN MAAILMANSODAN jälkeen länsimaiden välinen kaupankäynti lähti kiihtyvään kasvuun. Tämä loi pohjan myös talouden ja hyvinvoinnin räjähdysmäiselle kasvulle. Teollisia työpaikkoja riitti kaikille, palkat kasvoivat ja työntekijät saivat vuodesta toiseen parempia työehtoja. Kaupankäynnin laajentuminen globaaliksi mahdollisti tämän kehityksen 90-luvulla ja osin vielä siitä eteenpäinkin.

Vaikka globalisaatio on länsimaisen hyvinvoinnin perusta, koko käsitettä ei oikeastaan koskaan ole rehellisesti avattu sille porukalle, joka siitä on hyötynyt. Kasvaneesta hyvinvoinnista kiitokset ovat keränneet palkankorotusten ja tulonsiirtojen puolesta kampanjoineet eturyhmät ja poliitikot. Vaikka laajemman kaupankäynnin puolesta on kulisseissa lobattu, niin julkisuuteen asti noussut kampanjointi on suuntautunut kauppasopimusten rajoittamiseen vanhojen kotimaisten työpaikkojen säilyttämisen puolesta. Kaiken tämän seurauksena suuret ikäluokat ja erityisesti kouluttamaton osa kansaa on omaksunut sellaisen tunteen, että globalisaatio on vihollinen joka vie työpaikkoja ja hyvinvointia pois kotimaasta.

 

2000-LUVUN alussa maailmanjärjestys lähti muutokseen. Globalisaation tuoma hyvinvoinnin kasvu länsimaiselle teollisuudelle hidastui ja lähti jopa laskuun monessa maassa. Palkankorotukset pienentyivät, työttömyys lisääntyi ja työpaikkoja alkoi siirtymään muualle. Kaikki asiantuntijat ja päätöksentekijät tietävät tämän ilmiön, eikä siihen tunnu löytyvän sellaista ratkaisua, joka tyydyttäisi pilalle hemmoteltua kansan enemmistöä.

Palataan siihen, miten populistit syyttävät valtaapitäviä sokeiksi omille virheilleen. Väitän, että suurin virhe on ollut syyllistyminen populismiin. On kerätty itselle glooriaa hyvinvoinnin kasvusta. Vastuullisen poliitikon tulisi tunnustaa, että kansalaisen nykyinen hyvinvointi ei ole yhdenkään päätöksentekijän ansiota, vaan pohjimmainen kiitos kuuluu globalisaatiolle.

Epävarmuudesta emme pääse eroon, mutta jos kansan suuri enemmistö oppii ymmärtämään hyvinvointinsa todelliset taustat, se voi päästää irti vihasta. Myös pelkoon auttaa realistinen ymmärrys tulevaisuuden mahdollisuuksista.

Eero Haapalehto
Eero Haapalehto – @EeroHaapalehto

Eero Haapalehto työskentelee hyvään hallintotapaan erikoistuneena asiantuntijana ja vastaa kansainvälisistä suhteista kokoomusnuorten liittohallituksessa..

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Kuva: Gage Skidmore / CC BY-SA 2.0

Vieraskynä
Nuorena olisin ratkaissut tämänkin
Vieraskynä
Vieraskynä: Ennaltaehkäisyn realismi ja utopia
Uutisanalyysi
Ääripäät vetävät ranskalaisia nuoria – alle 25-vuotiaat Marine Le Penin innokkaimpia äänestäjiä
Kommentteja ei löytynyt.