Uutisanalyysi

Korkeakouluopintojen aloittamisikää halutaan alemmas: Turussa kokeillaan yliopistokursseja lukiossa


Turun yliopisto ja Turun kaupunki ovat solmineet sopimuksen, joka mahdollistaa lukiolaisten osallistumisen yliopiston opetukseen. Kansanedustaja Sanna Lauslahti (kok) visioi vastaavasta yhteistyöstä keinoa alentaa korkeakouluopintojen aloittamisikää.

Turun yliopisto kertoi tammikuussa, että se on solminut yhteistyösopimuksen Turun kaupungin kanssa.

Sopimuksen puitteissa lukiolaiset voivat jatkossa hakea Turun yliopistosta oikeutta suorittaa tiettyjä yliopiston opintojaksoja. Lukiolaisille tarjottava opetus on pääosin yliopiston normaalia opetusta, mutta mahdollisuuksien mukaan lukiolaisille voidaan järjestää myös erikseen suunniteltua opetusta.

“Haluamme etsiä uusia tapoja, joilla saisimme lukiolaiset kiinnostumaan etenkin luonnontieteellisen alan opinnoista. Mikäli saamme laajennettua tekniikan alan koulutusta Turun yliopistossa, tulemme kiinnittämään siihen erityistä huomiota. Pidän tärkeänä, että saisimme lisättyä etenkin nuorten naisten kiinnostusta näihin aloihin niin kansallisesti kuin alueellisestikin”, sanoo Turun yliopiston rehtori Kalervo Väänänen yliopiston nettisivuilla.

Yliopisto-opinnot korvaavat sovitusti lukiokursseja, tai opiskelija voi sijoittaa ne vapaisiin opintoihin. Yliopisto kirjaa lukiolaisten suoritukset myös yliopiston opintosuoritusrekisteriin. Jos opiskelija aloittaa myöhemmin opinnot Turun yliopistossa, hän saa aiemmat suorituksensa hyväksiluettua yliopiston hyväksymien periaatteiden mukaisesti.

“Yhteistyön alkaminen on merkittävä askel, joka kuroo umpeen lukioiden ja korkeakoulujen välistä kuilua. Lukiolaiset saavat uudistuksen myötä konkreettisemman ja selkeämmän käsityksen yliopisto-opinnoista ja voivat paremmin arvioida, mistä alasta he ovat kiinnostuneita. Samalla he saavat hyväksiluettua tulevia yliopisto-opintoja, mikä vauhdittaa valmistumista”, sanoo Turun kaupungin lukiokoulutuksen palvelualuejohtaja Esko Heikkonen.

Lukiolaisille tarjottavien opintokokonaisuuksien sisältöjä suunnitellaan parhaillaan yhteistyössä yliopiston tiedekuntien ja kaupungin lukiokoulutuksen palvelualueen kesken. Kaupunki maksaa yliopistolle korvauksen lukiolaisille myönnetyistä opinto-oikeuksista.

 

KANSANEDUSTAJA Sanna Lauslahti taas haluaisi käyttää lukiossa suoritettavia korkeakoulukursseja keinona jouhevoittaa matkaa lukiosta jatko-opintoihin. Lauslahti kertoi ajatuksistaan keskiviikkona.

“Korkeakoulun aloittamisikä on keskimäärin 24 vuotta. Opinpolulle päästään kestämättömän myöhään nuoren näkökulmasta. Kestävyysvajetta ratkaistaisiin tehokkaasti erityisesti alentamalla sisäänpääsyikää ja nopeuttamalla valmistumisaikoja. Nykyiset keinot eivät yksinkertaisesti riitä”, Lauslahti sanoo.

Lauslahden mukaan hallituksen puoliväliriihessä on syytä ottaa ratkaistavaksi se, miten nuoret saataisiin yhä nopeammin korkeakouluopintoihin

“Keinojakin on löydettävissä. Toiselta asteelta tulee päästä nykyistä jouhevammin ja nopeammin ilman mutkia korkeakouluihin. Lukion ja korkeakoulujen rajapinnat tulee avata, ja mahdollistaa jo lukioaikana korkea-asteen opinnot. Opinto-ohjauksen roolia tulee vahvistaa ja resurssoida riittävästi”, hän listaa.

“Jos nuorelle eivät koulun ovet avaudu heti ensimmäisellä kertaa, välivuoden opinnot tulee mahdollistaa nuoren niin halutessa. Avoimen yliopiston, avoimen ammattikorkeakoulun ja kansalaisopistojen roolia tulee vahvistaa siltana kohti korkea-asteen opintoja. Välivuoden opinnot tulee voida hyväksilukea täysimääräisesti opinpolun auettua.”

 

Kuva: Hanna Oksanen/TY // Teksti Turun yliopiston osalta: Jenni Valta/TY
Uutisanalyysi
Kiljusen eläkealoitteelle täystyrmäys eduskunnan lähetekeskustelussa
Uutisanalyysi
Sote-uudistus muuttaa opiskeluterveydenhuoltoa
Reportaasi
Professorit muuttaisivat korkeakoulujen pääsykoejärjestelmää