Vieraskynä

Vieraskynä: Kasvua syntyy, kun riskejä kannattaa ottaa


Kaikki poliitikot tuntuvat ainakin juhlapuheiden tasolla olevan yhtä mieltä siitä, että yrittäjyys on tärkeää, ja että sille pitää luoda hyvät edellytykset. Toisaalta, heti kun ruvetaan keskustelemaan keinoista ja käytännön lainsäädännöstä, alkaa erimielisyyksiä löytyä. Vääntöä käydään muun muassa siitä, kuinka suuresti onnistumisesta on syytä palkita.

Yrittämiseen sisältyy aina riskejä, ja niin sen pitää ollakin. Kyky ottaa riskejä tekee yrittämisestä yrittämistä. Yhtä lailla olennaista on, että riskinottoon sisältyy menestymisen mahdollisuus. Yhteiskunnan tehtävä on turvata, että ihmisillä, jotka ovat valmiita ottamaan riskejä, on mahdollisuus niin tehdä ja korjata sen hedelmät. Usein hulluimmat ideat ovat niitä parhaita, eivätkä ne saa jäädä jumiin byrokratian rattaisiin.

 

KULUVALLA HALLITUSKAUDELLA on toteutettu monia kiitosta ansaitsevia toimenpiteitä yrittäjyyden helpottamiseksi. Joukkorahoituksen helpottaminen avittaa etenkin pieniä ja aloittavia yrityksiä. Yksinyrittäjän tukipaketti madaltaa kynnystä ensimmäisen työntekijän palkkaamiseen. Työtön voi kokeilla osapäiväistä yrittämistä ilman, että menettää työttömyysturvan kokonaan. Ulkomaalaisten yrittäjyys helpottuu, kun oleskeluluvan voi saada startup-yrityksen perusteella.

Selvää toki on, että myös näiden toimenpiteiden jälkeen riittää tehtävää. Yrityksen perustamiseen liittyy monia käytännön toimenpiteitä, joihin ei aina ole riittävästi apua saatavilla. Mikä paperi pitää lähettää mihinkin virastoon? Mistä on hankittava TyEL, mikä ihme on YEL? Kun perusasioista on riittävästi tietoa saatavilla, ei yrityksen perustaminen tunnu enää niin vaivalloiselta.

 

YRITTÄMISEKSI ryhtymisen kynnystä voitaisiin edelleen laskea muun muassa ottamalla mallia muutamista hyväksi havaituista käytännöistä. Esimerkiksi Kanadassa yrityksen voi perustaa 24 tunnissa. Maassa on myös käytössä niin kutsuttu Futurpreneur-ohjelma, jossa vastavalmistuneille nuorille annetaan mentori sekä parin tuhannen euron suuruinen avustusraha. Ohjelman onnistumisprosentti on 90. Yritysten merkitys kansantaloudelle on selkeästi ymmärretty.

Yrityksen perustamiseen tarvitaan Suomessakin palvelutakuu: kun yrittäjä jättää perustamispaperit sisään, niin viranomaisen on hoidettava asia kuntoon vuorokauden aikana. Kaiken kaikkiaan valtion tulisi pitää mielessä se tosiasia, että työpaikkoja syntyy ainoastaan silloin, kun riittävä määrä ihmisiä toteaa riskinoton kannattavaksi.

Ei savusteta idearikkaita kansalaisia muualle, vaan tehdään Suomesta paikka, jossa rohkeiden ajatusten toteuttaminen on houkuttelevaa ja kannattavaa.

DanielSazonov
Daniel Sazonov – @Dansazo

Daniel Sazonov on kokoomusnuorten puheenjohtaja ja oikeustieteen sekä tuotantotalouden opiskelija.

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Vieraskynä
Vieraskynä: Voittajia yhdistää tahto menestyä
Vieraskynä
Politiikkaan tarvitaan sukupolvenvaihdos
Reportaasi
Startup ei ole ainoa vaihtoehto