Vieraskynä

Vieraskynä: Ammatillisen koulutuksen reformi vastaamassa maailman muutokseen


Tänä vuonna juhlimme satavuotiasta Suomea. Yhteiskuntamme on muuttunut paljon sadassa vuodessa. Näihin vuosiin on mahtunut muun muassa sotia, jälleenrakentamista, teollistuminen, kulttuurielämän murroksia, poliittista aktiivisuutta ja teknologian kehittymistä. Maailma on mennyt monessa mielessä parempaan suuntaan, vaikka aina ei siltä tuntuisi.

Inhimillinen pääomamme kasvaa koko ajan. Ensimmäistä kertaa maailmanhistoriassa lähes koko globaali ikäluokka pääsee kouluun. Joka päivä lapset ja nuoret oppivat uusia asioita. Meillä Suomessa on maailman parhaat opettajat ja erinomaiset oppimistulokset. Tiedemiehet ja tutkijat rakentavat uutta tietoa. Teknologia helpottaa arkea ja ratkaisee ympäristöhaasteita. Suomen metsistä syntyy vaatteita ja lääkkeitä. Joka päivä taiteilijat, kirjailijat ja muusikot luovat uutta kulttuuria. Urheilijat ylittävät itsensä.

 

NUORILLE ON maailmassa samaan aikaan enemmän mahdollisuuksia kuin koskaan, mutta myös pelottavaa epävarmuutta. Vanhoja ammatteja katoaa ja uusia syntyy. Koulutuksen on ollut hankala pysyä työelämän muutoksen vauhdissa. Monen on ollut vaikea löytää koulutustaan vastaavaa työtä. Tämän päivän työurat ovat pirstaleisempia ja vaativat jatkuvaa uudelleenkouluttautumista. Pelkän peruskoulututkinnon varaan ei voi enää laskea.

Maailman muutoksessa koulutusjärjestelmän on oltava suunnannäyttäjä, ei vain passiivinen reagoija. Siksi ammatillisen koulutuksen reformi on yksi tärkeimmistä osaamisen ja koulutuksen uudistuksista tällä hallituskaudella. Reformissa uudistetaan ammatillinen koulutus vastaamaan työelämän nopeasti muuttuviin osaamistarpeisiin. Opiskelijoiden aiemmin hankittu osaaminen tullaan tunnustamaan entistä paremmin ja pidempään työelämässä olleille luodaan yksilöllisiä opintopolkuja. Tutkinnot uudistetaan ja erikoistuminen mahdollisestaan jo opintojen aikana. Oppilaitosten yhteistyötä työelämän kanssa lisätään ja käyttöön otetaan uusi joustava koulutussopimus, joka on etenkin nuorille käytännönläheinen tapa tutkinnon suorittamiseksi.

 

JOKAISELLE PERUSKOULUN päättäneelle turvataan jatkossakin toisen asteen koulutuspaikka joko lukiosta tai ammatillisesta koulutuksesta. Koulutustakuu on saatu Suomessa toimimaan pääosin hyvin, mutta koulutuksen keskeyttäminen on iso ongelma. Reformilla haetaan ratkaisuja myös tähän. Ammatillisen koulutuksen rahoitus uudistuu niin, että se kannustaa oppilaitoksia huolehtimaan jokaisesta opiskelijasta. Rahoitusmalli palkitsee suoritetuista tutkinnoista ja opiskelijoiden työllistymisestä sekä siirtymisestä jatko-opintojen pariin. Myös laadukas oppilaanohjaus on keskeisessä asemassa, jotta opiskelijoilla on mahdollisuus löytää se itselle paras ala.

Ammatillisen koulutuksen reformin keskiössä on oppija. Jokainen oppii eri tavalla ja eri tahtiin, ja tähän tulee olla mahdollisuus. Keskeistä on osaamisperustaisuus – se, mitä oppii ja osaa. Jokaiselle on annettava tilaa olla oma itsensä ja löytää omat vahvuutensa. Koulujärjestelmän tärkeä tehtävä on myös sytyttää kipinä elämänmittaiseen oppimiseen ja saada jokainen luottamaan omiin kykyihinsä, omaan tulevaisuuteensa.

sannigrahn-laasonen-3
Sanni Grahn-Laasonen – sannigrahn

Sanni Grahn-Laasonen on opetus- ja kulttuuriministeri ja kokoomuksen kansanedustaja.

Lue kirjoittajan muut artikkelit täältä.

Kuva: Sakari Piippo / Valtioneuvoston kanslia

Vieraskynä
Vieraskynä: Standaareja ja startup-henkeä – eli miten kansalaisjärjestöt pelastetaan
Linja-raportti
Rehtorit tukevat opiskelijavalintojen uudistamista
Uutisanalyysi
Perinteiset asenteet näkyvät nuorten ammatinvalinnassa: Tyttöjä pidetään luovina, poikia itsevarmoina ja matemaattisina