Linja-raportti (3/17)

Heistä kuulemme vielä – 25 seuraavan sukupolven päättäjää


Ajatuspaja Linja listasi kuntavaalituloksen, nuorisopoliittisen aktiivisuuden ja poliittisen työkokemuksen perusteella 25 enintään 25-vuotiasta vaikuttajaa, joilla on potentiaalia nousta valtakunnan politiikan huipulle. Osa heistä voi kivuta jo vuonna 2019 valittavaan eduskuntaan. Listauksen tarkempaan metodologiaan voit tutustua täällä. Koko raportin voit lukea muun muassa täällä.

1. Eemeli Peltonen

83,7 pistettä, 22 vuotta, SDP

Demarinuorten 1. varapuheenjohtaja, Järvenpään kaupunginvaltuuston puheenjohtaja ja eduskunta avustaja. Kuntavaaleissa 390 ääntä Järvenpäässä.

Seuraavan sukupolven päättäjät -listauksen kärkeen nousee Järvenpäässä 390 ääntä kerännyt ja SDP:n ääniharavaksi noussut Eemeli Peltonen. 22-vuotias Peltonen valittiin tämän vuoden kuntavaaleissa jo toiselle valtuustokaudelleen, joista ensimmäisellä hän toimi Järvenpään sivistys- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtajana. Tälle kaudelle hän sai hoitaakseen vastuullisen kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävän. Peltonen työskentelee kahden SDP:n kansanedustajan eduskunta-avustajana ja toimii puolueensa nuorisojärjestön varapuheenjohtajana. Koulutukseltaan hän on valtiotieteiden ylioppilas.

Peltonen on potentiaalinen läpimenijä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Siihen hyvät edellytykset antavat muun muassa paikallisesti näkyvä tehtävä kaupunginvaltuuston johdossa sekä työkokemus politiikasta. Peltosella on kuntavaalituloksen seurauksena ilmeisen vahva asema puolueessaan paikallisesti ja muille nuorisopolitiikoille tehdyn kyselyn perusteella hän nauttii arvostusta myös yli puoluerajojen.

Eduskuntaan seuraavissa vaaleissa noustakseen Peltonen tarvitsee kuitenkin ääniä myös Järvenpään ulkopuolelta. Jos Peltonen saa kerättyä taakseen paitsi vahvan tuen paikallisesti Järvenpäässä, myös laajan joukon nuorten ja opiskelijoiden ääniä ympäri Uudenmaan vaalipiiriä, voi kansanedustajan paikka olla mahdollinen. Toisaalta esimerkiksi nykyisen eduskunnan nuorin kansanedustaja Ilmari Nurminen (sd.) profiloitui kampanjassaan erityisesti ikäihmisten puolestapuhujana. SDP:n suhteellisesti suurempi kannatus varttuneiden äänestäjien joukossa suosii myös nuorten ehdokkaiden kohdalla strategiaa, jossa nuorten ja opiskelijoiden sijaan oma kampanja suunnataan puolueen ydinäänestäjäjoukolle. On mielenkiintoista nähdä, minkä äänestäjäjoukon tukea Peltonen lähtee vuoden 2019 vaaleissa vahvimmin tavoittelemaan.

Peltosen asemaa seuraavissa eduskuntavaaleissa helpottaa se, että SDP:llä on asettaa Uudellamaalla useita korkean profiilin ehdokkaita. Nämä ehdokkaat keräävät huomattavan määrän ääniä ja laskevat näin listan viimeisen läpimenijän äänikynnystä, mutta eivät todennäköisesti kilpaile samoista äänestäjistä Peltosen kanssa. Vuoden 2015 vaaleissa viimeinen läpimenijä SDP:n listalta, silloinen demarinuorten puheenjohtaja Joona Räsänen, sai 5024 ääntä. SDP menetti vaaleissa yhden kansanedustajan paikan Uudeltamaalta, jota ilman läpi olisi mennyt myös nyt ensimmäiselle varasijalle 3861 äänellä jäänyt Kimmo Kiljunen. Ainakin Kiljusen äänimäärän pitäisi olla Peltoselle realistinen tavoite.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

2. Iiris Suomela

80,5 pistettä, 22 vuotta, Vihreät 

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liiton puheenjohtaja ja Tampereen kaupunginvaltuuston varapuheenjohtaja. Kuntavaaleissa 1981 ääntä Tampereella.

Vihreiden nuorten puheenjohtaja Iiris Suomela keräsi kuntavaaleissa hurjan tuloksen Tampereella ja nousi sen myötä yhdeksi potentiaaliseksi läpimenijäksi myös vuoden 2019 eduskuntavaaleihin. 1981 ääntä nostivat Suomelan – kuntavaalien ensikertalaisen – vihreiden listalla toiseksi heti pormestariehdokas Anna-Kaisa Heinämäen kantaan. Suomelan tulokselle hyvä mittari on esimerkiksi se, että pitkän linjan vihreä vaikuttaja Oras Tynkkynen ja kansanedustaja Olli-Poika Parviainen jäivät äänimäärissä pitkälle Suomelan taakse.

Suomelan mahdollisuuksia nousta eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa voi pitää hyvinä. Huima tulos kuntavaalien ensikertalaisena Tampereella sekä kovien nimien ohittaminen vihreiden sisäisellä listalla luovat edellytykset rakentaa koko Pirkanmaan kattavaa kampanjaa tuleviin eduskuntavaaleihin. Suomela oli ehdolla myös vuoden 2015 eduskuntavaaleissa, joissa hän keräsi 958 ääntä.

Viime eduskuntavaaleissa vihreät sai Pirkanmaalta kaksi kansanedustajaa, eli puolue kasvatti paikkamääräänsä yhdellä vuoden 2011 vaaleista. Viimeisenä meni läpi Parviainen 4437 äänellä. Nykyisten kannatuslukemien valossa on todennäköistä, että vihreät voittavat seuraavissa vaaleissa Pirkanmaalla vielä kolmannen paikan. Viime vaaleissa varakansanedustajaksi jääneen Anna-Kaisa Heinämäen 3727 äänen potti on Suomelalle realistinen tavoite.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

3. Christoffer Ingo

78,0 pistettä, 22 vuotta, RKP

RKP-nuorten puheenjohtaja ja Mustasaaren kunnanvaltuuston varapuheenjohtaja. Kuntavaaleissa 259 ääntä Mustasaaressa.

Listauksen kolmen kärkeen mahtuu myös Mustasaaressa hyvän kuntavaalituloksen tehnyt ja vaalien jälkeen toukokuussa RKP-nuorten johtoon valittu Christoffer Ingo. Listauksessa Ingon vahvuuksia ovat erityisesti suhteellisesti vahva kuntavaalitulos sekä puolueensa nuorisojärjestön puheenjohtajuus.

Ingo on koulutukseltaan ja ammatiltaan maatalousyrittäjä, minkä lisäksi hän opiskelee liiketaloutta ammattikorkeakoulussa. Hän oli viime eduskuntavaaleissa ehdolla Vaasan vaalipiirissä, joka on RKP:n vahvaa aluetta. Nykyisessä eduskunnassa RKP:llä on vaalipiiristä jopa kolme kansanedustajaa, minkä lisäksi puolue hävisi neljännen paikan niukasti perussuomalaisille. Perussuomalaisten hajoaminen voi nostaa RKP:n paikkamäärään seuraavissa vaaleissa neljään.

Kannatuspohjan pitkäjänteinen rakentaminen ruotsinkielisellä Pohjanmaalla voi pohjustaa Ingon nousun eduskuntaan, mutta vielä tulevissa vaaleissa se näyttäisi epätodennäköiseltä. Pienestä kunnasta ponnistavana ehdokkaana Ingon kuntavaalituloksen tulisi olla vieläkin vahvempi ja tehtävän kuntapolitiikassa painavampi, että eduskuntaan nousemista nuorella iällä voisi pitää todennäköisenä. Vuonna 2015 viimeisenä RKP:n listalta eduskuntaan valittiin 5189 ääntä kerännyt Mats Nylund ja ensimmäiselle varasijalle jäänyt Mikko Ollikainen sai hänkin 4788 ääntä.

Huomionarvoista Ingon tilanteessa on kuitenkin se, että hänen kautensa RKP-nuorten johdossa on vasta alussa, mikä tarjoaa Ingolle mahdollisuuden rakentaa näkyvämpää profiilia ennen tulevia eduskuntavaaleja. Maanviljelijä-taustalla on ruotsinkieliseltä Pohjanmaalta noussut ennenkin kansanedustajia, jotka ovat olleen valtakunnan politiikkaa seuraaville asiantuntijoille yllätyksiä ja suurelle yleisölle useita kollegoitaan tuntemattomampia. Tämä markkinarako on tarjolla myös Ingolle, mutta sen menestyksekäs hyödyntäminen jo seuraavissa eduskuntavaaleissa olisi suuri yllätys.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

4. Henrik Vuornos

75,8 pistettä, 23 vuotta, Kokoomus

Kokoomuksen eduskuntaryhmän tiedotussihteeri, valtuustoryhmän puheenjohtaja ja kokoomusnuorten liittohallituksen jäsen. Kuntavaaleissa 1165 ääntä Espoossa.

Henrik Vuornos on kärkipään nuorista kyvyistä poliittisella työkokemuksella mitattuna selvästi kokenein. Ennen eduskuntaryhmän tiedotussihteeriksi nousemista hän työskenteli opetus- ja kulttuuriministeri Sanni Grahn-Laasosen eduskunta-avustajana, minkä lisäksi hän on toiminut muutaman kuukauden ajan sekä Grahn-Laasosen että ulkomaankauppa- ja kehitysministeri Kai Mykkäsen erityisavustajana.

Vuornos nousi Espoon kaupunginvaltuustoon jo vuoden 2012 vaaleissa vasta 19-vuotiaana. Tämän vuoden kuntavaaleissa Vuornos sai 1165 ääntä, joiden siivittämänä hänet valittiin näkyvään valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävään. Lisäksi hän istuu koko valtuustokauden myös Espoon kaupunginhallituksessa. Vuornos on koulutukseltaan valtiotieteiden ylioppilas.

Vuornoksen mahdollisuuksia nousta eduskuntaan seuraavissa vaaleissa voidaan pitää realistisina, mutta nousu olisi silti yllätys. Vuornoksen kuntapoliittiset vastuutehtävät takaavat näkyvyyttä paikallisesti, mutta eduskuntaan noustakseen hänen tulisi kyetä keräämään ääniä myös Espoon ulkopuolelta. Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa Vuornos sai 1482 ääntä, joista yli 1000 tuli Espoosta. Viimeinen kokoomuksen läpimenijä Eero Lehti keräsi 4385 ääntä.

Listauksen nuorista kokoomuslaisista Vuornoksella on kuitenkin todennäköisesti parhaat mahdollisuudet läpimenoon seuraavissa eduskuntavaaleissa.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

5. Daniel Sazonov

74,8 pistettä, 24 vuotta, Kokoomus

Kokoomusnuorten puheenjohtaja ja opetusministerin erityisavustaja. Kuntavaaleissa 947 ääntä Helsingissä.

Kokoomusnuorten puheenjohtaja Daniel Sazonov keräsi kuntavaaleissa Helsingissä 947 ääntä. Pormestariehdokas Jan Vapaavuoren hurjan äänipotin myötä kokoomuksen äänikynnys painui Helsingissä tavallista alemmas, joten Sazonovin äänimäärä nosti hänet korkealle kokoomuksen sisäisellä listalla ja kaupunginhallituksen varajäseneksi.

Sazonov aloitti syyskuun alussa opetusministeri Sanni Grahn-Laasosen erityisavustajana eikä hän hae jatkokautta kokoomusnuorten puheenjohtajana. Sazonovin työkokemusta ministerin kabinetista ei vielä huomioitu tässä vertailussa. Ennen kokoomusnuorten puheenjohtajuutta Sazonov on muun muassa johtanut Suomen lukiolaisten liittoa sekä työskennellyt edunvalvonta-asintuntijana. Hän on koulutukseltaan oikeustieteen ja tekniikan ylioppilas.

Sazonovin nousua eduskuntaan hidastaa Helsingin vaalipiirin ylitarjonta kokoomuslaisista nuorista miesehdokkaista. Helsingin kaupunginvaltuustoon valittiin tämän vuoden kuntavaaleissa kokoomuksen riveistä yhteensä kuusi 30-vuotiasta tai nuorempaa uutta miesvaltuutettua. Heistä Sazonov sai toiseksi eniten ääniä 27-vuotiaan Joel Harkimon jälkeen.

Vuoden 2015 eduskuntavaaleissa vaalidebyyttinsä tehnyt Sazonov sai tällöin 1455 ääntä. Viimeinen kokoomuksen listalta läpi mennyt oli Pertti Salolainen 4502 äänellä. Jos Sazonov saa kerättyä taakseen laajan joukon nuorten ja opiskelijoiden ääniä sekä onnistuu laajentamaan profiiliaan ministerin erityisavustajana, voi hän yllättää seuraavissa eduskuntavaaleissa.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

6. Alviina Alametsä

67,4 pistettä, 24 vuotta, Vihreät

Eduskunta-avustaja. Kuntavaaleissa 1630 ääntä Helsingissä.

Alviina Alametsä oli yksi kuntavaalien yllättäjistä Helsingissä ja keräsi vaalien ensikertalaisena hyvän äänimäärän. Alametsä työskentelee eduskunta-avustajana ja on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti.
Alametsällä on taustaa opiskelijapolitiikasta ja hän on noussut valtakunnan julkisuuteen puhumalla kokemuksistaan Jokelan koulusurmien yhteydessä. Alametsä opiskeli koulussa surmien aikaan.

Vahva äänimäärä kuntavaaleista antaa Alametsälle hyvät valmiudet lähteä tavoittelemaan nousua eduskuntaan vuoden 2019 vaaleissa. Tavoitteen toteutumista voi kuitenkin hidastaa vihreiden ylitarjonta opiskelijoiden ja nuorten ääniin nojaavista ehdokkaista, joiden välillä on vain vähän poliittisia linjaeroja. Tämän vuoden kuntavaaleissa Alametsä menestyi kuitenkin hyvin muihin nuoriin ehdokkaisiin verrattuna ja on vihreiden ainoa alle 25-vuotias valtuutettu Helsingissä.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

7. Derya Özgün

66,5 pistettä, 24 vuotta, Kokoomus

Eduskunta-avustaja. Kuntavaaleissa 282 ääntä Riihimäellä.

Derya Özgün nousee listalle vahvan kuntavaalituloksen ja eduskunta-avustajan työn siivittämänä. Özgün on koulutukseltaan filosofian maisteri ja istuu nyt toista kauttaan Riihimäen kaupunginvaltuustossa.

Monista muista nuorista ehdokkaista Özgünin erottaa valmis ylempi korkeakoulututkinto, mikä yhdistettynä työkokemukseen politiikasta voi siivittää hänet hyvään tulokseen vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Özgünin nousu kansanedustajaksi jo seuraavissa vaaleissa ohi nykyisin Hämeen vaalipiiristä eduskunnassa istuvien kolmen kokoomusedustajan Sanni Grahn-Laasosen, Kalle Jokisen ja Timo Heinosen olisi kuitenkin erittäin suuri yllätys.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

8. Sakari Rokkanen

65,7 pistettä, 25 vuotta, Kokoomus

Kokoomuksen eduskuntaryhmän talouspoliittinen sihteeri ja valtuustoryhmän puheenjohtaja. Kuntavaaleissa 588 ääntä Vantaalla.

Kokoomuksen eduskuntaryhmää talouspolitiikassa neuvova Sakari Rokkanen istuu nyt toista kauttaan Vantaan valtuustossa. Hän saa alkaneella kaudella johdettavakseen kokoomuksen valtuustoryhmän ja nousi myös Vantaan kaupunginhallitukseen. Rokkanen on koulutukseltaan valtiotieteiden kandidaatti.

Rokkasen työkokemus politiikasta ja paikallisesti näkyvät luottamustehtävät antavat hyvät eväät seuraaviin eduskuntavaaleihin. Talousosaajina profiloituneet ehdokkaat ovat menestyneet perinteisesti hyvin kokoomuksen ehdokaslistoilla ja Rokkasella on ekonomistina sekä talouspolitiikan kanssa työskentelevänä mahdollisuus täyttää tämä markkinarako.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

9. Henrik Wickström

64,8 pistettä, 22 vuotta, RKP

Kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kuntavaaleissa 373 ääntä Inkoossa.

Henrik Wickström teki kuntavaalien alle 25-vuotiaista ehdokkaista suhteellisesti parhaan tuloksen ja sai kaikista Inkoossa annetuista äänistä huimat 12,5 prosenttia. Wickströmin tuloksesta kertoo paljon myös se, että hän sai lähes kolme kertaa enemmän ääniä kuin toiseksi eniten luottamusta inkoolaisilta kerännyt Peter Siggberg. Wickström toimii alkaneella valtuustokaudella Inkoon kunnanhallituksen puheenjohtajana.

Viime eduskuntavaaleissa Wickström sai 679 ääntä. Viimeinen läpimenijä RKP:n listalla oli Anders Adlercreutz, joka sai 3337 ääntä. Ääniharava Carl Haglundin vetäytyminen politiikasta nosti kesken kauden nosti eduskuntaan varasijalta vielä Veronica Rehn-Kiven, joka sai vaaleissa vain 2451 ääntä.

Näin alas kansanedustajanpaikkaan tarvittava äänimäärä tuskin tulevissa vaaleissa painuu, joten pelkillä inkoolaisäänillä Wickström ei eduskuntaan vielä kipua. Wickströmille olennaista seuraavissa vaaleissa olisi oman kannattajakunnan laajentaminen Inkoon ulkopuolelle sekä vahva tulos, joka erottaisi hänet RKP:n muista nuorista ehdokkaista.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

10. Eemeli Lehtinen

64,1 pistettä, 24 vuotta, SDP

Kunnanhallituksen puheenjohtaja. Kuntavaaleissa 353 ääntä Iitissä.

Eemeli Lehtinen oli Henrik Wickströmin ohella yksi kuntavaalien nuorista ääniharavista, kun otetaan huomioon kunnan koko. Lehtinen keräsi noin 10 prosenttia iittiläisten äänistä, mikä nosti hänet kaupunginhallituksen johtoon. Lehtinen on toisen kauden kunnanvaltuutettu ja koulutukseltaan yhteiskuntatieteiden kandidaatti.

Eemeli Lehtisen tietä kuntavaalimenestykseen siloitti se, että Iitin politiikassa vuosia näkyvää roolia kantanut Lehtisen isä Esa Lehtinen (sd.) ei ollut tämän vuoden vaaleissa ehdolla. Silti Lehtisen tulos on niin kova, että pelkällä vahvalla tukijajoukolla se ei selity.

Näkyvä tehtävä kunnanhallituksen johdossa tarjoaa Lehtiselle mahdollisuuden hyvään tulokseen myös seuraavissa eduskuntavaaleissa.

VAALIKONEVASTAUKSET

Kuntien tulee tarjota lasten päivähoidon varhaiskasvatus ilmaiseksi kaikille lapsille.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kouluissa pitää olla vähintään kerran viikossa kasvisruokapäivä.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Kunnallisten terveyspalveluiden yksityistäminen tuo palveluihin tehokkuutta ja säästää kustannuksia.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Ympäristö- ja luontoarvoista voidaan joustaa, jos siten voidaan lisätä työpaikkoja.

täysin eri mieltä | jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Oman kuntani tulee ottaa vastaan Suomesta turvapaikan saaneita.

täysin eri mieltä |  jokseenkin eri mieltä | ohita kysymys | jokseenkin samaa mieltä | täysin samaa mieltä

Raportin vaalikonevastaukset-osio perustuu ehdokkaiden Ylen vaalikoneeseen vuoden 2017 kuntavaalien alla antamiin vastauksiin. Viisi kysymystä on poimittu sillä perusteella, että niiden vastauksissa ilmeni eri valtuutettujen välillä selviä eroja. 

11. Bella Forsgrén

Vihreät, 63,9, Jyväskylä

12. Jussi Kukkola

SDP, 63,4, Hyvinkää

13. Anni Puntila

Kokoomus, 63,3, Hämeenlinna

14. Markus Myllyniemi

SDP, 62,1, Kirkkonummi

15. Janika Takatalo

Kokoomus, 59,9, Turku

16. Riikka Karppinen

Vihreät, 59,4, Sodankylä

17. Elli Luukkainen

SDP, 58,6, Kitee

18. Juho Ojares

Kokoomus, 58,2, Ylöjärvi

19. Nina Peltonen

SDP, 58, Hamina

20. Antti Eskelinen

Perussuomalaiset, 57,8, Kouvola

21. Karolina Ahtiainen

Keskusta, 57,5, Lappeenranta

22. Nea Hjelt

Kokoomus, 56,6, Porvoo

23. Noora Tapio

Vasemmistoliitto, 56,5, Tampere

24. Irina Tuokko

Vihreät, 56,4, Jyväskylä

25. Tommi Mäki

Kokoomus, 56,2, Vaasa

JOHTOPÄÄTÖKSET

1. Keskustan kyvyt jäävät pimentoon

Vertailussa kymmenen kärkeen nousee valtuutettuja neljästä puolueesta: sosialidemokraateista, vihreistä, kokoomuksesta ja RKP:stä. Lisäksi 25 parhaan joukkoon mahtuu yksi valtuutettu keskustasta, yksi perussuomalaisista ja yksi vasemmistoliitosta. Eduskuntapuolueista kristillisdemokraatit jäävät ilman edustusta listalla.

Tulos selittyy osin sattumalla. Keskustan, vasemmistoliiton ja perussuomalaisten nuorisojärjestöjen johto on tällä hetkellä yli 25-vuotiasta, mikä rajaa heidät tarkastelun ulkopuolelle. Kokoomuksella, vihreillä ja RKP:llä on sen sijaan alle 25-vuotiaat nuorisojärjestön puheenjohtajat, jotka kaikki menestyivät hyvin kuntavaaleissa ja nousevat vertailun kärkiviisikkoon.

Listauksen heikkoutena näyttäytyy sen vajavainen kyky poimia keskustan nuorista valtuutetuista potentiaalisia tulevia kärkipoliitikkoja. Osaltaan taustalla on se, että nuorten keskustalaisten oli kuntavaaleissa ilmeisen vaikea päästä läpi suurissa kaupungeissa. Suurempi selittävä tekijä on kuitenkin se, että monen keskustan valtuutetun absoluuttinen äänimäärä oli muiden puolueiden valtuutettuja pienempi.

Listauksessa havaitaan, että keskustalla on eniten 18-25-vuotiaita kunnanvaltuutettuja. Tulos ei ole yllättävä, sillä keskustalla on ylipäätään uusissa valtuustoissa eniten kunnanvaltuutettuja. Keskustan 84 valtuutettua keräsivät yhteenlaskettuna 5595 ääntä. Esimerkiksi kokoomuksella 18-25-vuotiaita valtuutettuja on 53, eli huomattavasti keskustaa vähemmän, mutta kyseiset valtuutetut keräsivät yhteensä 11443 ääntä. Vihreiden 23 nuorinta valtuutettua saivat taas yhteenlaskettuna 10163 ääntä.

Erot absoluuttisissa äänimäärissä käyvät ilmi myös valtuutettujen äänimäärien mediaaneja ja keskiarvoja tarkasteltaessa. Vihreiden 18-25-vuotiaiden valtuutettujen äänimäärän keskiarvo on noin 442 ääntä ja mediaani 238 ääntä. Molemmat luvut ovat vertailun korkeimpia. Keskustalla taas valtuutettujen äänimäärän keskiarvo on noin 67 ääntä ja mediaani 55 ääntä. Molemmat luvut ovat vertailun matalimpia.

Absoluuttisen äänimäärän painottaminen johtaa tilanteeseen, jossa monen pienessä kunnassa ehdolla olleen keskustalaisen on vaikea nousta listan kärkipäähän. Toisaalta absoluuttisen äänimäärän painottaminen suhteellista äänimäärä enemmän on perusteltua, sillä 60 tai 80 äänen saaminen kuntavaaleissa ei merkittävästi ennustava menestymistä eduskuntavaaleissa, vaikka tällä äänimäärällä nousisikin suhteellisessa vertailussa listan kärkipäähän.
Listauksen pohjalta vaikuttaisikin siltä, että keskustan tulevaisuuden kykyjen löytäminen kuntavaalitulokseen pohjaavassa vertailussa on hankalaa. Tarkastelua tulisi laajentaa keskustan osalta ainakin maakunnallisiin ja ylikunnallisiin luottamustehtäviin, joihin puolueessa on tapana nostaa nuoria lahjakkaina pidettyjä poliitikkoja. Lisäksi tulisi tarkastella nuorten ehdokkaiden asemaa keskustan eri puolue-elimissä. Keskustan valtuutettujen puuttumista listauksen kärkikymmeniköstä ei siis voi pitää osoituksena puolueen tulevaisuuden kykyjen puutteesta, vaan heidän löytämisensä vaikeudesta, kun tarkastelun pohjaksi on otettu kuntavaalien tulos.

2. Selvitys nostaa esiin lahjakkaita yksilöitä, mutta ei vertaile puolueita

Seuraavan sukupolven päättäjät -listauksen vahvuutena on sen kyky löytää kuntavaalituloksen, nuorisopolitiikassa menestymisen ja poliittisen työkokemuksen perusteella lahjakkaita ja potentiaalisia nuoria poliitikkoja. Aiemmin vastaavia listauksia on tehty lähinnä haastattelemalla puolueaktiiveja satunnaisotannalla, eikä taustalla ole ollut mallia, jolla nuorten poliitikkojen potentiaalia ja suoriutumista olisi voitu analyyttisesti vertailla.

Seuraavan sukupolven päättäjät -listaus täyttää tämän aukon ja pystyy löytämään listauksen kärkipäähän myös sellaisia henkilöitä, joita puoluetoimijat eivät ole haastatteluissa nostaneet esiin. Toisaalta listalta jää pois myös sellaisia puolueensa sisällä vahvassa asemassa olevia nuoria poliitikkoja, joiden suoriutuminen kuntavaaleissa ei viittaa menestyksekkääseen uraan politiikassa.

Koska kyseessä on henkilöiden – ei puolueiden – menestymistä vertaileva listaus, se soveltuu heikosti puolueiden kuntavaalisuoriutumisen arviointiin. Toisten puolueiden vahva edustus listalla ei siis ole osoitus niiden onnistumisesta eikä toisten puuttuminen kärkipäästä niiden epäonnistumisesta. Syitä puolueiden välisiin eroihin on avattu yllä.

3. Listauksessa menestyvät tunnetaan yli puoluerajojen

Osana Seuraavan sukupolven päättäjät -listausta toteutettiin myös puolueiden nuorisojärjestöjen johdolle suunnattu kysely heidän arvioistaan oman puolueensa sekä muiden eduskuntapuolueiden tulevista johtavista poliitikoista. Kyselyn tuloksia ei sijoitettu osaksi käytettyä laskentamallia, mutta niitä peilattiin listauksen tuloksiin.
Kyselyn ja listauksen perusteella vaikuttaisi siltä, että nuorisopoliitikot seuraavat paitsi oman puolueensa myös muiden eduskuntapuolueiden nuorten menestystä vaaleissa. Esimerkiksi listauksen kärkeen noussut Eemeli Peltonen sai myös nuorisopoliitikoille suunnatussa kyselyssä runsaasti mainintoja yhtenä tulevista johtavista demaripoliitikoista.
Kyselyn tuloksia ei ole mielekästä tarkemmin eritellä, sillä sen vastaajamäärä jäi pieneksi ja jakautui epätasaisesti eri puolueiden välillä. Huomionarvoista tuloksissa oli kuitenkin se, että listauksen kärkipään nimet saivat useita mainintoja myös kyselyssä.

LUE MYÖS:

Kuntavaalien ehdokasasettelu ja valituksi tulleiden nuorten määrät

Näin Seuraavan sukupolven päättäjät -listaus tehtiin

Uutisanalyysi
Eduskunnan kävijälistat eivät kerro mitään kärkilobbareista – näin lobbarirekisteri voisi toimia
Linja-raportti (3/17)
Kuntavaalien ehdokasasettelu ja valituksi tulleiden nuorten määrät
Reportaasi
Nuoret aliedustettuina parlamenteissa ‒ Ruotsissa nähtiin viime kuntavaaleissa nuorten läpimurto